ស្រោមជើង Shield ផងប្រព្រឹត្ដប្រផេះ

មាតិកាខ្ពស់ដែលធ្វើឱ្យប្រាក់ខែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។

ស្រោមជើងទាំងនេះចាប់ផ្តើមជាមួយជាតិសរសៃ polyester មួយដែលត្រូវបានរមួលជាមួយសរសៃប្រាក់សុទ្ធ, បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងរាងស្រោមជើងប៉ាក់នេះបានផ្តល់ឱ្យវាជាចរន្តខ្ពស់ណាស់ (តែមួយ Ohms ប៉ុន្មាននៅទូទាំង) និងការសម្តែង Shield ផងល្អនៅទូទាំង។ សមរម្យទន់និង stretchy ជាមួយក្រណាត់ទ្រនុងឆ្អឹង។ ស្រោមជើងរួមបញ្ចូលទាំងការខ្ទាស់បុរសជិតក្រណាត់ 1,7 មម។ អស្ចារ្យសម្រាប់បន្ទះ RF, ដី, និងសូម្បីតែអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានភាពតានតឹង។ ដៃដេលសមអា។ សមនឹងទំហំស្បែកជើង 5-10 ។


ចំណងជើង

តើអ្នកចង់ ...

ដើម្បីទទួលបានសម្រង់សម្រាប់ Shielding ស្រោមជើង ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបំពេញក្នុងទម្រង់ខាងក្រោម។

SCK stands for Shielding Socks
* ចំណាំ: ប្លុក ពណ៌ក្រហម ត្រូវបានទាមទារ