ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក (ការតស៊ូអគ្គិសនីខ្ពស់)

ជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធី ESD និង ATEX ។ ក៏សមា្ភារៈទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឆ្លាត។

ស្នោស្រូបយក EM

3500 series នេះ RoHS ត្រាប់តាម coated ...

ខ្សែភាពយន្ត ESD

9800 series ខ្សែភាពយន្ត polyester dissipation ...

ថ្នាំលាបតម្លាភាពការប្រព្រឹត្ដ

3821 series ការកម្មវិធីនៅក្នុងការបំភ្លឺបង្អួចគ្របយ៉ាងច្បាស់និង ...

ក្រដាសកៅស៊ូពោរពេញដោយឆូត

5755-S series កៅស៊ូត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការដាក់បញ្ចូលភាគល្អិតហ្គារាធិតដែលមានចរន្តតូចៗឆ្លងកាត់សម្ភារៈ។ ...