សម្ភារៈការពារខ្សែកាបនិងសម្ភារៈធាតុការពារ

របាំងខ្សែកាបអាចត្រូវបានដាក់នៅចុងម្ខាងឬចុងខ្សែទាំងពីរ។ អ្នកអាចប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់ស៊េរីលេខ 4920 ។ ខ្សែកាប្លិតអាចត្រូវបានផ្តល់ជារោមដៃដែលមានស្រោមអនាម័យដែលមានរាងជារង្វង់ឬជាបំពង់ការពារបត់បែន។ វាបានភ្ជាប់មកជារង្វង់បន្តបន្ទាប់លើរន្ធឬកាត់ចូលទៅក្នុងប្រវែង។