បង្អួច EMC, បង្ហាញ EMI & សន្លឹកដែលមានតម្លាភាព

បង្អួចការពារការបង្ហាញរបស់យើងនិងបន្ទះការពារមានតម្លាភាពគឺស្ទើរតែច្បាស់ណាស់។ ពួកគេបានការពារសញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មមីក្រូវ៉េក្នុងជួរប្រេកង់ធំទូលាយ។ ថាតើវាសម្រាប់អេក្រង់ការពារតូចឬរបាំងការពារដ៏ធំពីពីរបីម៉ែត្រទៅពីរបីម៉ែត្រនៅក្នុងទ្រុងហ្វារ៉ាដេយ។ យើងផ្តល់ជូននូវការការពារ EMI ដែលមានតម្លាភាពដែលអ្នកស្វែងរក។