តម្រងបន្ទាត់សញ្ញា

ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបង្ក្រាប EMI នៃការដំឡើងនិងឧបករណ៍អគ្គិសនីទាំងអស់។
ការសម្តែងការពារ: 100dB 1 លាន-40GHz @ (MIL-STD-285)

អូឌីយ៉ូ, DVI និងរន្ធ USB តម្រងបន្ទាត់ទិន្នន័យ

7895 series បន្ទប់ការពារ feedthrough សម្រាប់ DVI ...

តម្រងខ្សែ UTP ទិន្នន័យ

7894 series បន្ទប់ខែល EMI និង feedthrough ...

តម្រងបន្ទាត់សញ្ញា

8090 series ស៊េរីនៃតម្រងសញ្ញានេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទូរសព្ទទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ, ...