ការការពារមុខចលករ

រលកធាតុអាកាសប្លុកដោយ 96%

ប្រឈមមុខនឹងការដុតពីវិទ្យុសកម្មរលកអាកាសវិទ្យុ? ប្រហែលជាវាជាភ្នែករបស់អ្នកដែលដុតឬបបូរមាត់?

ការការពារចលករទំងន់ស្រាលនេះគ្របដណ្តប់មុខធំមួយខណៈពេលដែលតំបន់អនុញ្ញាតឱ្យមានលំហូរខ្យល់សរុប។ មិនអាច fog ឡើង។ ខ្មៅលើរបាំងមុខដែលត្រូវបានធ្វើពីលួសសំណាញ់ដែលមានពិសេសផ្តល់នូវការសម្តែងប្រើប្រាស់បានយូរនិងបានល្អ Shield ផង (30 dB) ។ ងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញតាមរយៈការ, ប៉ុន្តែវាជាដូច្នេះមិនសមរម្យសំណាញ់សម្រាប់ការងារល្អប្រសើរមួយ។ ខ្មៅលើរបាំងមុខត្រឡប់ឡើងនៅពេលដែលចាំបាច់។ បានើននៃបន្ទប់នៅខាងក្នុងសម្រាប់វ៉ែនតាវេជ្ជបញ្ជាឬវ៉ែនតា។ headband យឺតលាតសន្ធឹងឱ្យសមទៅនឹងទំហំក្បាលបំផុត។

ការការពារមុខចលករ
ការការពារមុខចលករ

តើអ្នកចង់ ...

ដើម្បីទទួលបានសម្រង់សម្រាប់ ការការពារមុខ ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបំពេញក្នុងទម្រង់ខាងក្រោម។

FP stands for Face Protection
* ចំណាំ: ប្លុក ពណ៌ក្រហម ត្រូវបានទាមទារ