1500 - កំប៉ុង PCB ធុងស៊េរី 1800 & ប្រដាប់ទប់

Shield ផង EMI / RFI និងកំប៉ុងបញ្ចាំង / គ្របដណ្តប់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព។ កំប៉ុងទាំងនេះ / គ្របចាំបាច់ត្រូវបានជួសជុលដើម្បី PCB ជាមួយនឹងការការពារឬម្ជុលក្លីប

ឈុតនៅលើប្រព័ន្ធ Shield ផង PCB

1500 series Shield ផង EMI / RFI និងកំប៉ុងបញ្ចាំង / ...

ដាក់កំប៉ុងបន្ទះ PCB ជាមួយនឹងគម្រប

1505 series របងនិងគម្របចល័តអាចបង្កើតបានជារបាំងការពាររឹងមាំសម្រាប់បន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព។ ...

ថេរកំប៉ុង Shield ផង PCB

1510 series ដូចគ្នានឹងស៊េរីស្ថិតនៅក្លី 1500 កំប៉ុង ...

ស៊េរីថេរ

1600 series ប្រព័ន្ធស៊ុមមួយ regid ...

ខែលថ្នាក់

1800 series របងបន្សំជាមួយការ Foam ...

ខែលកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានដកចេញ

1700 series EMI / RFI បញ្ចាំងភាពយន្តគូរនិងកំប៉ុងការពារ ...

Shield ផង PCB - ផលិតកម្មបរិមាណខ្ពស់

Shield ផង PCB បរិមាណខ្ពស់គឺអាចធ្វើទៅបានពី ...