ទាញយកកាតាឡុក

Holland Shielding Systems BV ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាតាឡុករបស់ខ្លួនជានិច្ច។ យ៉ាងណាក៏ដោយកាតាឡុកមិនទាន់សម័យដូចគេហទំព័រទេ។ សម្រាប់ផលិតផលចុងក្រោយបំផុតដូច្នេះល្អបំផុតដើម្បីពិគ្រោះជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។

កាតាឡុកធំនៃផលិតផលការពារនិងដំណោះស្រាយ EMI

នៅក្នុងកាតាឡុកធំរបស់យើងអ្នកនឹងរកឃើញនូវផលិតផលអេកអ៊ីមការពារជាច្រើននិងទ្រុងហ្វារ៉ាដេយ
នៅក្នុងកាតាឡុកធំរបស់យើងអ្នកនឹងរកឃើញជួរដ៏ធំទូលាយមួយនៃផលិតផលការពារអេមអាយអេសអេឡិចត្រូនិច - ខ្សែអេឡិចត្រូនិចនិងខ្សែបន្ទាត់ហ្វារ៉ាដេននិងតង់ផ្សេងទៀត។

ទាញយកកាតាឡុកធំ 19MB


ឃ្លីបនៅលើកាវបិទកាតាឡុក

នៅក្នុងកាតាឡុកទម្រង់ឃ្លីបរបស់យើងអ្នកនឹងរកឃើញ 264 ខុសគ្នាពី Clip-on EMI / RFI ការពារវាំងនន
នៅក្នុងកាតាឡុកទម្រង់ឃ្លីបរបស់យើងអ្នកនឹងរកឃើញ 264 ខុសគ្នាពី Clip-on EMI / RFI ការពារវាំងនន។

ទាញយកកាតាឡុកទម្រង់ខ្លីៗ (3 ម៉ាយ)

តើអ្នកចង់ ...