បន្ទះខ្យល់

គណៈកម្មាការរបស់យើងនៃការ productline ខែលការពារអាកាសខ្យល់ EMI ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដំឡើង (បន្ទះខ្យល់ឃ្មុំ) ផ្ដល់អោយខែល / RFI EMI ល្អបំផុតជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអប្បបរមាសម្រាប់ខ្យល់ខ្យល់នេះ។ Shielding ប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានសម្រេចដោយការប្រើគោលការណ៍រចនា waveguide ។ ការ Honeycomb អាលុយមីញ៉ូ 9500 ស៊េរីរបស់យើងជាមួយនឹង gaskets EMI / RFI នឹងផ្តល់នូវកម្រិតនៃការស្ថិតនៅជុំវិញដើមដែលនឹងត្រូវបានក្នុងដែនកំណត់ជាក់លាក់មួយ។